Bội chung nhỏ nhất c++

This site is best viewed with Javascript. If you are unable khổng lồ turn on Javascript, please cliông xã here.
You watching: Bội chung nhỏ nhất c++

*
*
*

*
*
*See more: Máy Tính Windows 7 Không Chịu Tắt Nguồn Khi Shutdown, Cách Khắc Phục Nhanh Nhất Hiện Nay

Chúng tôi mang lại là bạn đã viết:

bcnn(146,76,44)

Đây là bài toán về bội phổ biến nhỏ nhất (BCNN).


1. Tìm các quá số ngulặng tố của 146

*See more: Gợi Ý Phần Mềm Chơi Nhiều Acc Game Trên 1 Máy Tính, Cách Chơi 2 Acc Cf Trên 1 Máy

*

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 11, 19, 73) vào quá trình tìm thừa số của các số đã cho:


Chuyên mục: Chia sẻ