Lệnh cơ bản trong autocad: nhất định phải biết

AutoCAD là gì? AutoCAD là ứng dụng áp dụng CAD nhằm vẽ (tạo) bạn dạng vẽ kỹ thuật bởi vectơ 2D giỏi mặt phẳng 3D, được cải cách và phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên phiên bản đầu tiên được kiến thiết vào cuối năm 1982, AutoCAD là 1 trong những Một trong những công tác vẽ kĩ thuật thứ nhất chạy được trên laptop cá nhân, nhất là laptop IBM. trái lại, phần đa phần mềm vẽ kĩ thuật thời này được sử dụng bên trên vật dụng đầu cuối đồ họa (graphics terminal) nối với máy tính Khủng giỏi sản phẩm công nghệ trạm. Dưới đây là những lệnh cơ phiên bản độc nhất vô nhị vào Aulớn CAD.
You watching: Lệnh cơ bản trong autocad: nhất định phải biết

Tổng vừa lòng tất cả lệnh cơ bản nhất vào Auto CAD

3

1. 3A ­- 3DARRAY: Sao chnghiền thành hàng vào 3D2. 3DO - ­3DORBIT: Xoay đối tượng người tiêu dùng vào không khí 3D3. 3F - 3DFACE: Tạo khía cạnh 3D4. 3Phường ­- 3DPOLY: Vẽ con đường PLine không gian 3 chiều

A

5. A ­- ARC: Vẽ cung tròn6. AA -­ AREA: Tính diện tích S cùng chu vi 17. AL ­- ALIGN: Di gửi, xoay, scale8. AR -­ ARRAY: Sao chxay đối tượng người sử dụng thành hàng vào 2D9. ATT -­ ATTDEF: Định nghĩa thuộc tính10. ATE ­- ATTEDIT: Hiệu chỉnh nằm trong tính của Block

B

11. B ­- BLOCK :Tạo Block12. BO -­ BOUNDARY: Tạo đa tuyến kín13. BR ­- BREAK: Xén một trong những phần đoạn trực tiếp thân 2 điểm chọn

C

14. C ­- CIRCLE: Vẽ mặt đường tròn15. CH -­ PROPERTIES: Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng16. CHA -­ ChaMFER: Vát mnghiền những cạnh17. CO, CP -­ COPY: Sao chép đối tượng

D

18. D -­ DIMSTYLE: Tạo đẳng cấp kích thước19. DAL ­- DIMALIGNED: Ghi kích thước xiêntrăng tròn. DAN ­- DIMANGULAR: Ghi form size góc21. DBA -­ DIMBASELINE: Ghi form size tuy vậy song22. DCO ­- DIMCONTINUE: Ghi form size nối tiếp23. DDI ­- DIMDIAMETER: Ghi kích cỡ mặt đường kính24. DED ­- DIMEDIT: Chỉnh sửa kích thước25. DI ­- DIST: Đo khoảng cách với góc thân 2 điểm26. DIV -­ DIVIDE: Chia đối tượng người sử dụng thành những phần bởi nhau27. DLI ­- DIMLINEAR: Ghi kích thước trực tiếp đứng xuất xắc nằm ngang28. DO ­- DONUT: Vẽ hình vành khăn29. DOR -­ DIMORDINATE: Tọa độ điểm30. DRA ­- DIMRADIU: Ghi kích thước phân phối kính31. DT ­- DTEXT: Ghi vnạp năng lượng bản
See more: Tải Foxit Phantompdf Business 10, Download Foxit Phantompdf Business 10

E

32. E ­- ERASE: Xoá đối tượng33. ED -­ DDEDIT: Hiệu chỉnh kích thước34. EL ­- ELLIPSE: Vẽ elip35. EX ­- EXTEND: Kéo nhiều năm đối tượng36. EXIT -­ QUIT: Thoát khỏi cmùi hương trình37. EXT ­- EXTRUDE: Tạo kăn năn từ hình 2 chiều F38. F ­- FILLET: Tạo góc lượn/ Bo tròn góc39. FI -­ FILTER: Chọn lọc đối tượng theo ở trong tính

H

40. H -­ BHATCH: Vẽ khía cạnh cắt41. H -­ HATCH: Vẽ phương diện cắt42. HE -­ HATCHEDIT: Hiệu chỉnh phương diện cắt43. HI -­ HIDE: Tạo lại quy mô 3D cùng với những con đường bị khuất

I

44. I -­ INSERT: Cyếu khối45. I - ­INSERT: Chỉnh sửa kăn năn được chèn46. IN ­- INTERSECT: Tạo ra phần giao của 2 đối tượng

L

47. L­ - LINE: Vẽ con đường thẳng48. LA ­- LAYER: Tạo lớp và những nằm trong tính49. LA -­ LAYER: Hiệu chỉnh trực thuộc tính của layer50. LE ­- LEADER: Tạo đường truyền chú thích51. LEN -­ LENGTHEN: Kéo dài/ thu nthêm đối tượng người sử dụng cùng với chiều dài cho trước52. LW ­- LWEIGHT: Knhị báo giỏi thay đổi chiều dày đường nét vẽ53. LO - LAYOUT: Tạo layout54. LT -­ LINETYPE: Hiển thị vỏ hộp thoại tạo thành và xác lập các giao diện đường55. LTS ­- LTSCALE: Xác lập tỉ lệ thành phần mặt đường nét

M

56. M ­- MOVE: Di gửi đối tượng được chọn57. MA -­ MATCHPROP: Sao chnghiền các thuộc tính từ là 1 đối tượng người tiêu dùng này sang một tuyệt những đối t­ượng khác58. MI ­- MIRROR: Lấy đối xứng quanh 1 trục59. ML -­ MLINE: Tạo ra các con đường tuy nhiên song60. MO - PROPERTIES: Hiệu chỉnh các thuộc tính61. MS - MSPACE: Chuyển từ không gian giấy thanh lịch không khí tế bào hình62. MT - MTEXT: Tạo ra 1 đoạn văn uống bản63. MV - MVIEW: Tạo ra hành lang cửa số động
See more: Bảng So Sánh Card Màn Hình Trong Thời Bão Giá 2021, 2021 Card Đồ Họa Danh Sách Phân Cấp Và Gpu Charts

O

64. O - OFFSET: Sao chxay song song

P

65. P. - PAN: Di đưa cả bạn dạng vẽ66. Phường - PAN: Di đưa cả phiên bản vẽ tự điểm 1 lịch sự điểm thứ 267. PE - PEDIT: Chỉnh sửa các đa tuyến68. PL - PLINE: Vẽ nhiều tuyến69. PO - POINT: Vẽ điểm70. POL - POLYGON: Vẽ đa giác đa số khnghiền kín71. PS - PSPACE: Chuyển từ không khí quy mô sang trọng không gian giấy

R

72. R - REDRAW: Làm tươi lại màn hình73. REC - RECTANGLE: Vẽ hình chữ nhật74. REG­ - REGION: Tạo miền75. REV -­ REVOLVE: Tạo kăn năn 3 chiều tròn xoay76. RO ­- ROTATE: Xoay những đối tượng người sử dụng được lựa chọn bao quanh 1 điểm77. RR - RENDER: Hiển thị vật tư, hoa lá cây cảnh, đèn,... đối tượng

S

78. S -­ StrETCH: Kéo dài/ thu ngắn/ tập thích hợp đối tượng79. SC -­ SCALE: Pngóng lớn, thu nhỏ dại theo tỷ lệ80. SHA -­ SHADE: Tô bóng đối tượng 3D81. SL -­ SLICE: Cắt kân hận 3D82. SO -­ SOLID: Tạo ra những đa tuyến đường tía thể được sơn đầy83. SPL ­- SPLINE: Vẽ mặt đường cong bất kỳ84. SPE -­ SPLINEDIT: Hiệu chỉnh spline85. ST -­ STYLE: Tạo những dạng hình ghi văn bản86. SU -­ SUBTRACT: Phnghiền trừ khối

T

87. T - MTEXT: Tạo ra 1 đoạn văn bản88. TH -­ THICKNESS: Tạo độ dày mang đến đối tượng89. TOR ­- TORUS: Vẽ Xuyến90. TR ­- TRIM: Cắt xén đối tượng

U

91. UN ­- UNITS: Định đơn vị bạn dạng vẽ92. UNI -­ UNION: Phnghiền cùng khối

V

93. VPhường -­ DDVPOINT: Xác lập hướng xem 3 chiều

W

94. WE ­ WEDGE: Vẽ hình nêm/chêm

X

95. X­ - EXPLODE: Phân tan đối tượng96. XR - XREF: Tđam mê chiếu ngoại vào các File phiên bản vẽ

Z

97. Z - ZOOM: Pngóng to,­ Thu nhỏ

Để tạo ra phím tắt cho một lệnh cad nào đó ta triển khai như sau:

Vào menu Tool chọn Customize Edit program parameters (tới đây thì chúng ta cũng sẽ thấy danh sách lệnh tắt).


VD: Lệnh COPY: lệnh tắt là CO/CPhường hiện nay mong mỏi thay đổi chữ khác: OC/PC ví dụ điển hình (xem xét là không được trùng với những lệnh đang có)­ thì search chiếc lệnh COPY vào danh sách ­ xóa CO/CP­ ráng bằng OP/PC tiếp nối Save sống dòng lệnh Command: gõ lệnh REINIT ­CHỌN pgp FILE ­OK