Cách bật wifi trên win 10

Lỗi new gặp… Tình hình là sau thời điểm bản thân khởi đụng máy tính lên để làm câu hỏi nthủng bao ngày thì gặp gỡ bắt buộc lỗi đó là biểu tượng mạng WiFi trên Laptop bị mất tích ko một lý do, mặc dù trước kia bản thân vẫn vẫn áp dụng bình thường. Và dĩ nhiên mạng mạng internet cũng trở thành mất luôn