Cách đổi phông nền trong photoshop

Nhu cầu thế font nền ảnh thẻ luôn luôn không hề nhỏ với rất nhiều bạn chụp ảnh hình thức. Ngày trước, chúng ta yêu cầu tiến hành bằng tay thủ công bởi công cụ đơn giản trong Photosiêu thị, như Pen Tool với Selection Tool. Nhưng phần lớn chuyện đã khác cùng với Photoshop 2021. Bây tiếng, chúng ta cũng có thể gắng fonts nền khôn cùng nkhô nóng nhưng mà ko đề nghị trình độ không hề thấp.