Cách tách hình ra khỏi nền trong photoshop cs6

Hi fen! Quý khách hàng thấy tách nền bằng Photoshop dễ dàng giỏi nặng nề