Cấu hình domain controller server 2012

Xin xin chào chúng ta, từ bây giờ mình vẫn hướng dẫn các bạn xúc tiến khối hệ thống mạng domain name cho doanh nghiệp.

You watching: Cấu hình domain controller server 2012

Bối cảnh: chúng tôi Oktot có 3 Site (trụ sở) tại HCM, Cần Thơ với Hà Nội:

*

-Trụ slàm việc thiết yếu trên Thành Phố HCM với Domain Oktot.com,

Để dự phòng công ty triển khai thêm một Additional Domain controller.

-Chi nhánh Cần Thơ thực thi 1 Child domain là ct.muasamquan5.com

-Shop chúng tôi tất cả một Domain tree đặt ngoại trừ Hà Nội: duhi.com

Thứ nhất ta xây dựng Domain controller trên site HCM

Ta triển khai từng bước một nlỗi sau:

Bước 1. Đặt IP. tĩnh đến thiết bị lựa chọn có tác dụng Domain Controller

Bước 2. Dựng Domain Controller trên thiết bị Server đã chọn làm cho Domain Controller

Bước 3. Tạo tài khoản cho những sản phẩm Client

Bước 4. Đặt IPhường. với Join những Client vào Domain

Cách 5. Đăng nhập thứ Client để kiểm tra

Chi tiết các bước xây dựng Domain Controller

Đặt IP.. tĩnh mang lại sản phẩm công nghệ được chọn làm DC

*

Mlàm việc Server Manager lên, tiếp nối chọn Add Roles và Features.

*

Màn hình ra mắt chọn Next để qua bmong tiếp theo

*

Màn hình Select installation type. Chọn Role based or…..Cliông xã Next

*

Màn hình Select Destination Server, Chọn Select a Server from the VPS pool, Clichồng Next

*

Ở màn hình hiển thị Select Server Roles, bạn lưu lại chọn vào ô Active sầu Directory Domain Services

*

Chương trình đang trải nghiệm sở hữu thêm các Features, chúng ta Cliông chồng Add Features,

*

Các bước còn lại các bạn thừa nhận Next theo mặc định. Màn hình Confirm installation selections,khắc ghi lựa chọn vào ô Restart the destination server automatically if required(hệ thống sẽ tự khởi động lại Khi có yêu thương cầu), Click Install, để xuất phát cài đặt

*

Sau lúc hoàn tất, màn hình Installation progress nhấp vào Promote this Server to a domain controller.

*

Màn hình Deployment Configuration, chương trình cung ứng cho chính mình tía tùy chọn:

Add a tên miền controller khổng lồ an existing domain: Thêm một ADC vào tên miền gồm sẵn.Add a new domain to an existing forest: Xây dựng domain name bắt đầu trong forest tất cả sẵn.Add new forest: xây cất sản phẩm DC thứ nhất của forest.

Do chúng ta vẫn xây dựng DC trước tiên phải Bạn chọn vào tùy chọn thứ nhất là Add a new forest.

See more: 4 Cách Sửa Lỗi Không Giải Nén Được File Rar, Sửa Lỗi Không Giải Nén Được File Rar

Mục Specify the domain name information for this operation: nhập vào tên domain name thương hiệu của chủ thể mà lại bạn muốn làm cho DC

Sau kia, click Next

Quý Khách lưu lại chọn vào ô Domain Name System (DNS) server để thiết đặt thêm DNS cho DC.

Tiếp theo dưới là ô Global Catalog (GC). Mục này phải vì DC đầu tiên cũng chính là GC.

Bên dưới là mục Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password, các bạn nhtràn vào mật khẩu. Mật khẩu này dùng để làm Phục hồi AD sống cơ chế Restore Mode.

Lưu ý: Password cần bao gồm; ký tự hoa, thường, nổi trội hoặc ký tự số và từ 7 ký tự trở lên, tiếp đến click Next,

Màn hình DNS Options, các bạn Clichồng Next,

Tại trên đây bạn cũng có thể đặt lại tên NetBIOS domain name hoặc áp dụng tên mặc định, kế tiếp click next.

Màn hình Paths, các bạn trỏ đường truyền đến chỗ đề nghị lưu lại cửa hàng dữ liệu của PAD, log files và SYSVOL. clichồng Next,

Các bước sót lại nhận Next theo mặc định. Màn hình Prerequisites Chechồng, khi bạn nhận thấy thông tin “All prerequisites check passed successfully” tức là quá trình chất vấn ĐK để thiết đặt DC đã thành công xuất sắc. Cliông chồng Install nhằm bước đầu thiết đặt.

See more: “ Chị Google Dịch Là Ai ? Tên Thật Là Gì? Tiểu Sử Giọng Đọc Google Dịch

Sau lúc thiết lập hoàn chỉnh, người dùng phải khởi động lại laptop để hoàn thành nghiệp vụ xây dựng Active sầu Directory Domain Services.