Count có điều kiện trong sql

Bài viết này vẫn gợi ý cụ thể cho chính mình giải pháp áp dụng hàm xử trí số COUNT() vào Squốc lộ Server cùng với cú pháp với số đông ví dụ ví dụ nhằm dễ hình dung với nắm bắt hàm giỏi hơn.

You watching: Count có điều kiện trong sql

Mô tả hàm COUNT Squốc lộ Server

Hàm COUNT vào SQL Server dùng làm đếm số lượng phiên bản ghi (dữ liệu, hàng) có trong một bảng dữ liệu. Những quý hiếm NULL bỏ lỡ ngoại trừ.

Cú pháp hàm COUNT Squốc lộ Server

Để sử dụng hàm COUNT vào Squốc lộ Server, ta cần sử dụng cú pháp như sau:

SELECT COUNT(cot) FROM bang ;Tđắm đuối số:

cot: cột hoặc quý giá tính toán thù, biểu thức nhưng mà bạn muốn đếmbang: bảng dùng để đưa bạn dạng ghi. Phải có tối thiểu 1 bảng vào mệnh đề FROM.dieukien: tùy lựa chọn. Điều kiện mà lại bản ghi yêu cầu đáp ứng nhu cầu và để được lựa chọn.

Lưu ý:

Hàm COUNT hoàn toàn có thể được thực hiện trong các phiên bản sau của SQL Server: Squốc lộ Server 2017, Squốc lộ Server năm nhâm thìn, SQL Server năm trước, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, Squốc lộ Server 2005.

See more: Cách Render Sketchup Nhanh, Setting Render Cực Nhanh Của Ceotic Studio

lấy một ví dụ về hàm COUNT SQL Server

Hãy coi cùng mày mò một trong những ví dụ về hàm COUNT vào Squốc lộ Server.

Giả sử, ta gồm bảng tài liệu như sau:

lấy một ví dụ 1: Đếm số chuyên mục trong bảng

SELECT COUNT(*) FROM Quantricó WHERE Sobai > 100;Kết trái trả về:

Result: 5Tại ví dụ này ta đếm con số chuyên mục bao gồm trong bảng Quantrivới mà số bài bác lớn hơn 100.


lấy ví dụ như 2: Sử dụng DISTINCT

Lệnh DISTINCT cùng COUNT rất có thể được dùng tầm thường cùng nhau để đếm con số các tác dụng ko trùng nhau.

See more: Top 5 Ứng Dụng Làm Sạch Điện Thoại Tốt Nhất Cho Android, Ios

SELECT COUNT(DISTINCT Sobai) FROM Quantrisở hữu WHERE Sobai > 100;Kết quả trả về:

Result: 4ví dụ như này dùng tự khóa DISTINCT nên đều giá trị lặp lại chỉ được xem một đợt. Trong bảng tài liệu đến trước, cực hiếm “101” lộ diện 2 lần, tuy thế chỉ được tính một đợt, do đó tổng số mẫu được xem vẫn là 4.

lấy ví dụ 3: Sử dụng GROUPhường BY

ví dụ như sau đếm toàn bộ bạn dạng ghi tương quan cho tới một phân mục bự với bạn sẽ triển khai nhỏng sau:

SELECT Chuyenmuclon, COUNT(Chuyenmuccon) AS "So luong" FROM Quantricó GROUPhường BY Chuyenmuclon;Kết quả trả về:

+----------------+----------+| Chuyenmuclon | So luong |+----------------+----------+|Laptrinh | 3 ||Mang xa hoi | 2 ||Trinh duyet web | 1 |+----------------+----------+Bài trước: Hàm CEILING trong SQL Server

Bài tiếp: Hàm FLOOR trong SQL Server


4,8 ★ 10