Hủy lời mời kết bạn hàng loạt trên facebook

Làm cố gắng làm sao để thấy lại danh sách những người dân mà lại bạn sẽ gửi lời mời kết các bạn tuy nhiên chúng ta chưa chấp nhận ? Và làm cho nạm như thế nào để hủy kết chúng ta hàng loạt cùng với list những người ko gật đầu này ?

Cũng nhỏng chúng ta, hồi new lập Facebook bản thân kết các bạn 1 loạt, cứ nhận thấy danh sách bằng hữu khuyến nghị làm sao là ngay mau lẹ nhấn vào không cần thiết phải nghĩ ngợi gì nhiều. Với một mong muốn nhỏ nhoi là kết càng nhiều bạn càng tốt