Mã trường đại học kinh tế quốc dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính thức công bố thông tin tuyển chọn sinh biết tin tuyển sinch mang lại năm 2021. tin tức chi tiết mời các bạn coi trên bài viết tiếp sau đây.

You watching: Mã trường đại học kinh tế quốc dân

GIỚI THIỆU CHUNG

neu.edu.vn

Đại học Kinch tế Quốc dân là 1 trong những ngôi ngôi trường chăm huấn luyện về những ngành Kinc tế. Các bạn có thể vào trường bằng 2 cổng (1 ở con đường Giải Pchờ với 1 làm việc Trần Đại Nghĩa nhé). Đại học Kinh tế quốc dân cùng rất Đại học Bách khoa TPhường. hà Nội với Đại học Xây dựng hòa hợp thành bộ 3 Bách – Kinch – Xây tương đối danh tiếng. Khu vực này thường sẽ có các chuyển động nghệ thuật, thể dục thể thao thể dục thể thao của sinh viên hết sức nhộn nhịp. Trong khi Bách – Kinc – Xây này cũng lừng danh với không hề ít món ăn uống sinc viên ngon – bửa – rẻ nữa đấy nhé. Quý Khách vẫn muốn biến chuyển sinch viên NEU không? Tsay đắm khảo ngay lập tức báo cáo tuyển chọn sinc của ngôi trường bên dưới nha.

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

1. Các ngành tuyển sinh

1.1 Cmùi hương trình học bằng giờ đồng hồ Việt

Mã ngành: 7310106Chỉ tiêu: 120Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340120Chỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7510605Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340115Chỉ tiêu: 220Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340122Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7810201Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340301Chỉ tiêu: 240Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340302Chỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340101Chỉ tiêu: 280Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340121Chỉ tiêu: 180Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Ngân hàngMã ĐK xét tuyển: CT1Chỉ tiêu: 150Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Tài chính côngMã ĐK xét tuyển: CT2Chỉ tiêu: 100Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Tài chính công ty lớn (bắt đầu tách bóc từ ngành TC-NH)Mã ĐK xét tuyển: CT3Chỉ tiêu: 150Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340404Chỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7810103Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310101Chỉ tiêu: 220Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310105Chỉ tiêu: 230Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310108Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340405Chỉ tiêu: 120Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu: 120Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7480101Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7380107Chỉ tiêu: 120Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7380101Chỉ tiêu: 60Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310107Chỉ tiêu: 120Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340116Chỉ tiêu: 130Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340401Chỉ tiêu: 130Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340403Chỉ tiêu: 70Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7340204Chỉ tiêu: 180Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7850101Chỉ tiêu: 70Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7850103Chỉ tiêu: 60Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Mã ngành: 7310104Chỉ tiêu: 180Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7340409Chỉ tiêu: 60Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7620114Chỉ tiêu: 80Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7620115Chỉ tiêu: 80Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7850102Chỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, B00
Mã ngành: 7320108Chỉ tiêu: 60Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D01, C03, C04
Mã ngành: 7220201Chỉ tiêu: 140Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D09, D10
Các công tác định hướng áp dụng (POHE – giờ Anh hệ số 2)Mã ĐK xét tuyển: POHEChỉ tiêu: 420Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D09

1.2 Chương trình học tập bởi tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 1)

Ngành Quản trị marketing (E-BBA)Mã đăng ký xét tuyển: EBBAChỉ tiêu: 160Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Quản lý công với Chính sách (E-PMP)Mã ĐK xét tuyển: EPMPChỉ tiêu: 80Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Định chi phí Bảo hiểm và Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary)Cấp chứng chỉ Actuary quốc tếMã đăng ký xét tuyển: EP02Chỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Khoa học dữ liệu vào Kinch tế & Kinc doanh (DSEB)Mã ĐK xét tuyển: EP03Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Kinh lợi nhuận (E-BDB)/ngành Quản trị ghê doanhMã đăng ký xét tuyển: EP05Chỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Phân tích marketing (BA)/ngành Quản trị ghê doanhMã ĐK xét tuyển: EP06Chỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Quản trị quản lý và điều hành sáng dạ (E-SOM)/ngành Quản trị gớm doanhMã đăng ký xét tuyển: EP07Chỉ tiêu: 50Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D01, D07, D10
Ngành Quản trị chất lượng cùng Đổi new (E-MQI)/ngành Quản trị khiếp doanhMã đăng ký xét tuyển: EP08Chỉ tiêu: 50Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10
Ngành Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng02 năm cuối rất có thể chuyến qua thanh lịch ĐH Á Châu, Đài LoanMã đăng ký xét tuyển: EP09Chỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Kế tân oán tích phù hợp chứng chỉ thế giới (ACT-ICAEW)Cấp chứng chỉ kế toán quốc tếMã ĐK xét tuyển: EP04Chỉ tiêu: 50Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Kiểm tân oán tích hợp chứng chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW)Cấp chứng từ kế tân oán quốc tếMã ĐK xét tuyển: EP12Chỉ tiêu: 50Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07
Ngành Kinc tế học tài thiết yếu (FE)/ngành Kinch tế02 năm cuối hoàn toàn có thể sự chuyển tiếp giữa sang ĐH Lincoln, Anh quốcMã đăng ký xét tuyển: EP13Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

1.3 Chương thơm trình học bằng tiếng Anh (giờ Anh thông số 2)

Ngành Khởi nghiệp cùng cách tân và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD0hai năm cuối rất có thể nối tiếp thanh lịch ĐH Boise, Hoa KỳMã ĐK xét tuyển: EP01Chỉ tiêu: 120Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D09
Ngành Quản trị hotel thế giới (IHmE)Mã đăng ký xét tuyển: EP11Chỉ tiêu: 50Tổ thích hợp xét tuyển: A01, D01, D09, D10
Ngành Đầu tư tài bao gồm (BFI)/ngành Tài chính – Ngân hàngMã đăng ký xét tuyển: EP10Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10
Ngành Logistics với Quản lý chuỗi đáp ứng tích vừa lòng chứng chỉ thế giới (LSIC)Được cung cấp chứng chỉ Logistic quốc tế02 năm cuối rất có thể nối tiếp sang ĐH Waikato lớn, New ZealandMã ĐK xét tuyển: EP14Chỉ tiêu: 50Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10

2. Phương thơm thức xét tuyển

Trường Đại học tập Kinch tế Quốc dân tuyển chọn sinh đại học bao gồm quy năm 2021 theo các phương thức sau:

Phương thơm thức 1: Tuyển trực tiếp và ưu tiên xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến: 1 – 5%

Đối tượng xét tuyển trực tiếp với ưu tiên xét tuyển của ngôi trường Đại học tập Kinch tế quốc dân năm 2021 theo quy định tuyển sinc của Sở GD&ĐT.

Phương thơm thức 2: Xét kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Chỉ tiêu dự kiến: 50%

Điều kiện xét tuyển

Tốt nghiệp THPTTổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên (ví như có) >= 18 điểm

Lưu ý:

Đại học Kinh tế Quốc dân không thực hiện hiệu quả thi THPT bảo lưu giữ những thời gian trước, ko sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ để xét tuyểnKhông cộng điểm ưu tiên chứng chỉ nghề Phương thơm thức 3: Xét tuyển phối hợp theo đề án tuyển chọn sinh của trường

Chỉ tiêu dự kiến: 45-50%

Phương thơm thức này áp dụng với những nhóm đối tượng người sử dụng sau:

Đối tượng 1: Thí sinch tất cả chứng chỉ SAT hoặc ACT

Điều khiếu nại thừa nhận hồ sơ:

Chứng chỉ SAT >= 1200 điểm hoặc ACT >= 26 điểmThí sinc Khi thi đề nghị đăng ký mã của trường Đại học Kinch tế quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793-National Economics University hoặc cùng với ACT là 1767-National Economics University.Thí sinh nếu như vẫn thi cơ mà không đăng ký mã của ngôi trường phải đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT.

Chỉ tiêu đối tượng người tiêu dùng 1: 1-3% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm SAT x 30/1600 + Điểm ưu tiên (nếu như có)ĐXT = Điểm ACT x 30/36 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối tượng 2: Thí sinch tham dự vòng thi tuần trnghỉ ngơi lên cuộc thi Đường lên Đỉnh Olympia bên trên Đài truyền ảnh Việt Nam

Điều kiện nhận hồ sơ:

Tham dự vòng thi tuần trở lên cuộc thi “Đường lên Đỉnh Olympia” bên trên Đài truyền hình Việt NamCó công dụng thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của tổng hợp xét tuyển chọn bất kể trong những khối thi vào ngôi trường ĐH Kinch tế quốc dân đạt >= 18 điểm.

Chỉ tiêu dự kiến: 1-2% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm tổ hợp xét tuyển + Điểm thưởng vòng thi + Điểm ưu tiên (trường hợp có)

Trong đó:

Điểm tổng hợp xét tuyển là điểm tổ hợp tác dụng thi trung học phổ thông năm 2021 tối đa của thí sinh tương xứng với cùng một trong 4 tổng hợp xét tuyển chọn của ngành đăng ký.Điểm thưởng trọn vòng thi: Vòng thi năm + 2.5 điểm; Vòng thi quý + 2.0 điểm; Vòng thi tháng + 1.5 điểm; Vòng thi tuần + 1.0 điểm.

See more: Hướng Dẫn Ghi Âm Trên Máy Tính Windows 7/8/8, Cách Ghi Âm Trên Máy Tính Không Cần Phần Mềm

Đối tượng 3: Thí sinc có chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế

Điều kiện nhấn hồ sơ:

Có chứng từ giờ đồng hồ Anh quốc tế đạt IELTS >= 5.5 / TOEFL ITPhường >= 500 điểm / TOEFL iBT >= 46 điểmCó kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của tổng hợp xét tuyển bất cứ trong số kân hận thi vào ngôi trường ĐH Kinh tế quốc dân đạt >= 18 điểm.

Chỉ tiêu dự kiến: 15-20% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm quy thay đổi + Tổng điểm 2 môn xét tuyển chọn + Điểm ưu tiên (ví như có)

Bảng quy thay đổi điểm tự chứng từ tiếng Anh thế giới nhỏng sau:

Chứng chỉ giờ AnhĐiểm tương đươngHệ số quy đổiĐiểm quy đổi
IELTSTOEFL ITPTOEFL iBT(1)(2)(3)=(1)x(2)
9.0667-677118-120101.515
8.5658-666115-117101.515
8.0650-657110-114101.515
7.5627-649102-109101.414
7.0590-62694-101101.313
6.5561-58979-93101.212
6.0543-56060-78101.111
5.5500-54246-59101.010

Tổng điểm 2 môn xét tuyển = Tổng điểm thi giỏi nghiệp THPT năm 2021 của môn Tân oán + 1 môn bất cứ cao nhất không giống (trừ môn giờ đồng hồ Anh) của những môn thuộc tổ hợp xét tuyển chọn của ngôi trường.

Đối tượng 4: Thí sinc giành giải kì thi học viên tốt cung cấp tỉnh giấc, thành thị trực nằm trong TW hoặc giành giải kì thi HSG quốc gia

Điều kiện dấn hồ sơ:

Đạt giải quán quân, hai, bố kì thi học sinh xuất sắc cung cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW hoặc giành giải kì thi HSG quốc giaCó kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tổ hợp xét tuyển chọn bất kỳ trong các kăn năn thi vào ngôi trường ĐH Kinc tế quốc dân đạt >= 18 điểm.

Chỉ tiêu dự kiến: 5% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm tổng hợp xét tuyển chọn + Điểm ttận hưởng HSG + Điểm ưu tiên (nếu như có)

Trong đó:

Điểm tổng hợp xét tuyển chọn là vấn đề tổ hợp tác dụng thi THPT năm 2021 cao nhất của thí sinch khớp ứng với cùng 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển của ngành ĐK.Điểm thưởng trọn HSG: Giải khuyến nghị nước nhà cùng quán quân cấp cho thức giấc, thành phố: +0.5 điểm; Giải nhị cấp cho thức giấc, thị thành + 0.25 điểm

Đối tượng 5: Thí sinc là học viên hệ chăm của những ngôi trường trung học phổ thông chuyên VN / học viên hệ chăm những trường trung học phổ thông hết sức quan trọng quốc gia

Điều khiếu nại nhấn hồ nước sơ:

Học sinch hệ siêng các ngôi trường trung học phổ thông siêng toàn nước hoặc học viên hệ siêng các trường THPT hết sức quan trọng quốc giaCó điểm vừa phải phổ biến học tập >= 8.0 của 5 học tập kỳ ngẫu nhiên cao nhất lớp 10, 11 với 12 (điểm TB 1 học kỳ nào đó rất có thể nhỏ dại hơn 8.0)Có công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 của tổ hợp xét tuyển chọn bất kỳ trong số khối hận thi vào ngôi trường ĐH Kinc tế quốc dân đạt >= 18 điểm.

See more: Cập Nhật Biển Số Xe Hải Dương (2021) ⭐️ Wiki Ads ⭐️, Cách Nhận Biết

Chỉ tiêu dự kiến: 15 – 20% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm TB bình thường học hành 5 HK + Tổng điểm 2 môn XT + Điểm ưu tiên (trường hợp có)

Trong số đó, tổng điểm 2 môn xét tuyển chọn = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của môn Tân oán + 1 môn bất kể cao nhất khác (trừ môn tiếng Anh) của các môn ở trong tổng hợp xét tuyển chọn của trường.

HỌC PHÍ

Học giá tiền Trường Đại học tập Kinc tế Quốc dân năm 2021 dự kiến nlỗi sau:

Học giá tiền lịch trình chuẩn: Từ 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng/năm họcHọc tầm giá lịch trình quánh thù: Từ 40.000.000 đồng – 60.000.000 đồng năm học

Lộ tổn phí tăng tiền học phí không thực sự 10%/năm

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem chi tiết điểm sàn, điểm trúng tuyển chọn từng thủ tục tại: Điểm chuẩn Đại học tập Kinc tế quốc dân

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Kinc tế quốc tế26.1527.75
Kinc tế24.7526.9
Kinh tế phát triển24.4526.75
Toán kinh tế24.1526.45
Thống kê khiếp tế23.7526.45
Kinch donước anh tế26.1527.8
Kinc doanh tmùi hương mại25.127.25
Quản trị gớm doanh25.2527.2
Ngân hàng/26.95
Tài thiết yếu công/26.55
Tài chủ yếu doanh nghiệp/27.25
Marketing25.627.55
Thương thơm mại điện tử25.627.65
Quản trị khách hàng sạn25.427.25
Quản trị các dịch vụ du ngoạn và lữ hành24.8526.7
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng2628
Kế toán/27.15
Kiểm toán/27.55
Quản trị nhân lực24.927.1
Hệ thống thông tin quản lý24.326.75
Công nghệ thông tin24.126.6
Khoa học tập máy tính23.726.4
Luật gớm tế24.526.65
Luật23.126.2
Bất hễ sản23.8526.55
Khoa học tập cai quản lý23.626.25
Quản lý công23.3526.15
Bảo hiểm/26
Quản lý tài nguim cùng môi trường22.6525.6
Quản lý khu đất đai22.525.85
Kinh tế đầu tư24.8527.05
Quản lý dự án24.426.75
Kinh tế nông nghiệp22.625.65
Kinh tế tài ngulặng thiên nhiên22.325.6
Quan hệ công chúng25.527.6
Ngôn ngữ Anh33.6535.6
Các chương trình lý thuyết ứng dụng (POHE – giờ Anh hệ số 2)31.7534.25
Chương thơm trình học bởi giờ Anh (Tiếng Anh hệ số 1)
Quản trị kinh doanh (E-BBA)24.2526.25
Quản lý công với Chính sách (E-PmP)21.525.35
Định mức giá Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng (Actuary)23.525.85
Khoa học tập dữ liệu vào Kinc tế và Kinc doanh (DSEB)2325.8
Kinch doanh thu (E-BDB)23.3526.1
Phân tích kinh doanh (BA)23.3526.3
Quản trị điều hành và quản lý thông minh (E-SOM)23.1526
Quản trị unique và Đổi new (E-mQI)22.7525.75
Công nghệ tài thiết yếu (BFT)22.7525.75
Kiểm tân oán tích đúng theo chứng chỉ nước ngoài (AUD-ICAEW)/26.65
Kinc tế học tài bao gồm (FE)/24.5
Chương thơm trình học bằng giờ đồng hồ Anh (Tiếng Anh thông số 2)
Khởi nghiệp với cải cách và phát triển sale (BBAE)3133.55
Quản trị khách sạn nước ngoài (IHME)33.3534.5
Đầu bốn tài chủ yếu (BFI)31.7534.55
Logistics và Quản lý chuỗi đáp ứng tích đúng theo chứng chỉ quốc tế (LSIC)35.55

*
*
*
*